För tillträde till en föreställning på RAW så sker kontroll av vaccinationsbevis från och med 1 december 2021. Kontrollen gäller vid alla föreställningar. Arrangören av föreställningen sköter kontroll av såväl biljett- och vaccinationsbevis samt id-kort – allting sker samtidigt vid insläppet till salongen.
Vi rekommenderar alla biljettinnehavare med vaccinationsbevis att komma till föreställningen i god tid. Det kommer att uppstå köer och väntetider med anledning av dessa kontroller. Ha dina handlingar – i mobilen eller utskrivna – i god ordning så kommer insläppet gå ännu smidigare.

Behöver jag ett vaccinationsbevis för att se en föreställning på RAW?
Ja. Alla biljettinnehavare måste uppvisa ett giltigt vaccinationsbevis samt id-handling.

När ska jag visa upp mitt vaccinationsbevis?
I samband med att Du visar din biljett dvs i dörrarna vid insläppet till salongen. Var gärna på plats minst 45 minuter innan föreställningen startar. Se till att du har dina handlingar – biljett och vaccinationsbevis samt id-kort – redo inför kontrollen vid inpassering till salongen.

Hur ska jag visa mitt vaccinationsbevis?
Antingen utskrivet på papper eller off-line i mobilen. För att vara helt säker och inte i helt beroende av tekniken – printa printa både biljett och vaccinationsbevis.

Hur många sprutor måste jag ha tagit för för att få ett vaccinationsbevis?
Kontakta en vårdinstans för information. Det vanligaste är 2 sprutor för att erhålla ett vaccinationsbevis, undantag i antal dosor kan förekomma. Har man tagit korrekt antal doser så har man ett giltigt vaccinationsbevis.

Om jag inte har ett vaccinationsbevis kan jag istället visa upp en negativ PCR-test eller bevis på att jag har antikroppar?
Nej. Endast biljettinnehavare med giltigt vaccinationsbevis kan få tillträde till föreställning.

Om mitt vaccinationsbevis inte längre är giltigt dvs jag har inte hunnit förnya det, vad händer då?
Endast biljettinnehavare med giltigt vaccinationsbevis kan få tillträde till en föreställning. Kontrollera i god tid innan föreställningen att ditt vaccinationsbevis inte har gått ut. Du kan alltid ladda ner ett nytt på covidbevis.se

Jag har tagit de sprutor som gäller men ännu inte fått mitt vaccinationsbevis, får jag ändå komma in på föreställningen?
Nej.

Kommer läkarintyg för de som ej kan/får vaccinera sig att kunna scannas? 
Nej inte i dagsläget enligt den information från DIGG som är den myndighet som tar fram kontrollverktyget på uppdrag av regeringen.

Biljettfrågor
Alla biljettfrågor hänvisas till de biljettföretag där du köpte biljetterna.

Smittspridning
I syfte att förhindra smittspridning av Covid-19 så finns handspritsautomater utplacerade på parkett och balkong i salongen. Har du förkylningssymtom, vänligen avstå från att besöka RAW. Varmt välkommen åter vid annat tillfälle.